Instrukcje montażu systemów kominowych Brata Instrukcja montażu Brata Standard Instrukcja montażu Brata Uniwersal Instrukcja montażu Brata Turbo Instrukcja montażu Brata Premium Instrukcja montażu Brata Ferro

Opis projektu

BRATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt: „Opracowanie w toku prac B+R innowacyjnego ultralekkiego systemu kominowego.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego ultralekkiego jednowarstwowego wiszącego systemu kominowego BRATA ULTRA LIGHT będącego światową awangardą technologiczną m.in. dzięki pierwszemu zastosowaniu w systemach kominowych pustaków wykonanych z kompozytu geopolimerowego.
Rezultatem projektu będzie innowacyjny system kominowy BRATA ULTRA LIGHT będący pierwszym na rynku światowym jednowarstwowym kominem wiszącym cechującym się unikalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi. Nowy system kominowy zakłada użycie specjalistycznej mieszanki kompozytu geopolimerowego, której unikalna charakter umożliwi uzyskanie ultralekkiego jednowarstwowego komina, co dotychczas nie było możliwe z uwagi na konieczność stosowania wyłącznie keramzytobetonowych pustaków kominowych, stanowiących osłonę komina z ceramicznymi wkładami służącymi do odprowadzania dymu/spalin.

Całkowita wartość projektu: 3 582 956,25 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 595 528,75 PLN    

  • fundusze-europejskie.png
  • polska.png
  • ncbr.png
  • unia.png
© Brata Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk