Instrukcje montażu systemów kominowych Brata Instrukcja montażu Brata Standard Instrukcja montażu Brata Uniwersal Instrukcja montażu Brata Turbo Instrukcja montażu Brata Premium Instrukcja montażu Brata Ferro

Statyka kominów BRATA

 1. Kominy BRATA charakteryzują się wysoką statecznością konstrukcji. Umożliwia to wznoszenie naszych kominów do całkowitej, mierzonej od ich podstawy, wysokości 25 m, pod warunkiem, że ich wysokość powyżej połaci dachu odpowiada przedstawionym wartościom w Tab. 4.
   tab4.jpg
  UWAGA! Warunkiem stosowania tabeli jest podparcie boczne komina w dachu budynku - Rys.17.

  Dla zapewnienia sztywności poziomej komina na wysokości przejścia przez dach a jednocześnie oddylatowania komina od konstrukcji budynku, należy wykonać jego odpowiednie mocowanie do więźby dachowej. Z kształtowników typu kątownik lub ceownik należy wykonać stalowy ruszt obejmujący komin i przy pomocy wkrętów mocować go do belek więźby dachowej. Stalowy ruszt mocować nad lub pod belkami. Wysokość h komina ponad dach według Tab. 4.

  rys17.jpg
   
 2. Stateczność kominów BRATA wystających ponad dach powyżej zalecanych w Tab. 3 wielkości, można uzyskać poprzez zastosowanie dodatkowego zbrojenia. Zbrojenie wykonuje się z prętów stalowych Ø12 mm, które, umieszcza się w przystosowanych do tego celu otworach Ø 30 mm znajdujących się w pustakach kominowych. Dla ułatwienia dodatkowego zbrojenia komina na budowie zalecamy wykorzystanie gotowych prętów zbrojeniowych Ø 12 mm z nagwintowanymi końcami oraz łączników stalowych z wewnętrznym gwintem M 10 mm - Rys.18

  rys18.jpg
  Oferowane przez naszą firmę pręty zbrojeniowe mają standardową długość 100 cm. Po złożeniu wymaganej dla konkretnego komina długości zbrojenia, ostatni odcinek należy przyciąć tak, by jego wierzchołek był niższy o ok. 25 cm od zakończenia komina. Pręty zbrojeniowe należy oprzeć na specjalnych zaślepkach wciśniętych uprzednio na odpowiedniej wysokości komina w otwory pustaka kominowego - Rys.19.b. Zalecana długość zbrojenia komina powinna stanowić dwukrotność jego wysokości ponad połać dachu ( np. komin o wysokości 2 m ponad połać dachu 4 m; o wysokości 3 m - 6 m długość zbrojenia) i u dołu być oparta w odległości nie mniejszej niż 0,75 m od dolnego podparcia komina w stropie budynku - Rys 19.

   rys19.jpg
  Połączone z sobą i umiejscowione w czterech otworach obudowy komina pręty zbrojeniowe, należy zalać rzadką zaprawą cementową - Rys.19.a.
© Brata Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk