Instrukcje montażu systemów kominowych Brata Instrukcja montażu Brata Standard Instrukcja montażu Brata Uniwersal Instrukcja montażu Brata Turbo Instrukcja montażu Brata Premium Instrukcja montażu Brata Ferro

Dylatacja

 1. Komin stanowi element wolnostojący. W związku z tym nie wolno dopuścić do trwałego związania komina z elementami konstrukcyjnymi budynku pozostawiając szczelinę od 5 do 10 mm - Rys.5.
 2. Komin nie może bezpośrednio przylegać do łatwopalnych powierzchni ścian. Dlatego należy zachować odstęp minimum 5 cm, a przestrzeń musi posiadać cyrkulację powietrza - Rys.6.

  rys5.jpg
   
 3. Dylatacja przy przejściu komina przez strop powinna wynosić:
  1. przy stropie niepalnym 3 cm - Rys.7.a
  2. przy stropie palnym 5 cm - Rys.7.b
  Wolną przestrzeń należy wypełnić niepalną wełną mineralną.

  rys7.jpg
   
 4. Przejście czopucha przez ścianę łatwopalną musi być w promieniu minimum 15 cm zabezpieczone materiałami niepalnymi - na przykład wełną mineralną - Rys.8a. Przejście czopucha przez ścianę niepalną powinno zostać oddylatowane warstwą wełny mineralnej na całej długości przejścia w celu wyeliminowania naprężeń - Rys.8b.

  rys8.jpg
   
 5. Przy łączeniu stalowego czopucha z ceramicznym trójnikiem spalinowym należy bezwzględnie zachować szczelinę dylatacyjną:
  1. dla kotłów gazowych i olejowych charakteryzujących się niską temperaturą spalin, szczelina dylatacyjna powinna wynosić ok. 3 mm, a do wypełnienia należy zastosować specjalny sznur ceramiczny odporny na wysokie temperatury, lub może być wypełniona elastycznym, odpornym na wysokie temperatury silikonem
  2. dla kotłów na paliwa stałe szczelina dylatacyjna powinna wynosić 5 - 10 mm, a do wypełnienia należy zastosować specjalny sznur ceramiczny odporny na bardzo wysokie temperatury - Rys. 8a i 8b.
  3. dla kominków klasycznych i wkładów kominkowych szczelina dylatacyjna powinna wynosić 5 - 10mm, wypełniona sznurem ceramicznym. Zalecamy aby w tym przypadku zastosować trójnik spalinowy 45° - Rys. 9

   rys9.jpg

    
  Przed wsunięciem czopucha do trójnika spalinowego, należy owinąć jego końcówkę sznurem ceramicznym. Zalecane wymiary sznura zawarte są w Tab. 1. Sznury ceramiczne znajdują się w ofercie naszej firmy.

  tab1.jpg

  UWAGA! Zdarza się, że na budowie zachodzi konieczność tymczasowego podłączenia pieca (np. typu Koza) celem dogrzania pomieszczeń. W takim przypadku należy zadbać o to by czopuch (rura stalowa) odprowadzający spaliny do komina był na tyle długi, aby uniemożliwić narażenie ceramicznego trójnika spalinowego na bezpośredni kontakt z płomieniem. Podłączenie takiego rodzaju pieca zbyt krótkim czopuchem może skutkować szokiem termicznymi w efekcie uszkodzeniem (spękaniem) trójnika spalinoweggo

© Brata Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk