Instrukcje montażu systemów kominowych Brata Instrukcja montażu Brata Standard Instrukcja montażu Brata Uniwersal Instrukcja montażu Brata Turbo Instrukcja montażu Brata Premium Instrukcja montażu Brata Ferro

Przewietrzanie systemów kominowych

  1. Wszystkie pomieszczenia, nie wyłączając piwnic i poddaszy, powinny mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza przez przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł grzewczy, powinien znajdować się otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm, którego dolna krawędź powinna znajdować się nie wyżej niż 33 cm od poziomu podłogi, oraz otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejsze niż 200 cm, umieszczony możliwie blisko stropu.
  2. Przewody wentylacyjne, w odróżnieniu od spalinowych i dymowych wykończa się bocznymi otworami wylotowymi bezpośrednio pod elementem przykrywającym komin. Dla uniknięcia niepożądanych zawirowań przepływu powietrza, zaleca się wykonanie dwóch otworów w przeciwległych ścianach kanału - Rys.4.a. zalecenie to, nie dotyczy konfiguracji komina SW + W2 i więcej. W tych przypadkach ściana oddzielająca kanały w pustaku wentylacyjnym nie może być naruszona - Rys.4.b.

    rys4a.jpg
© Brata Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk