Instrukcje montażu systemów kominowych Brata Instrukcja montażu Brata Standard Instrukcja montażu Brata Uniwersal Instrukcja montażu Brata Turbo Instrukcja montażu Brata Premium Instrukcja montażu Brata Ferro

Wysokość komina

 1. Efektywna wysokość komina mierzona od trójnika spalinowego do wylotu ponad dach powinna wynosić:
  • dla kotłów opalanych gazem minimum 4 m.
  • dla kotłów opalanych olejem opałowym minimum 5 m.
 2. Zaleca się, aby kominy stawiane na zewnątrz budynku były izolowane termicznie oraz zespolone z murem za pomocą kotwionych w murze obejm (Rys1.). Minimalna ilość obejm - 2 szt.; maksymalny rozstaw obejm - co 3m.

  rys1a.jpg
   
 3. Wysokość komina ponad dachem musi odpowiadać następującym warunkom:
  1. przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°, wylot komina powinien znajdować się co najmniej o 0,6 wyżej od kalenicy, niezależnie od konstrukcji dachu - Rys.2.a

   rys2a.jpg

    
  2. przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 12° i pokryciu łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy - Rys.2.b

   rys2b.jpg

    
  3. przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 12° i pokryciu niepalnym oraz trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,3 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m - Rys.2.c

   rys2c.jpg

    
 4. Połać dachową o nachyleniu powyżej 12° należy traktować jako przeszkodę dla prawidłowego działania przewodów kominowych. Dlatego w zależności od usytuowania komina względem najwyższego elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę) , wyloty przewodów kominowych powinny bezwzględnie znajdować się:
  1. co najmniej 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody - Rys.3.a
  2. co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody - Rys.3.b
  3. ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody - Rys.3.c

   rys3a.jpg
© Brata Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk