Instrukcje montażu systemów kominowych Brata Instrukcja montażu Brata Standard Instrukcja montażu Brata Uniwersal Instrukcja montażu Brata Turbo Instrukcja montażu Brata Premium Instrukcja montażu Brata Ferro

Ogólna charakterystyka

 1. Każdy budynek, w którym zainstalowany jest kocioł grzewczy, powinien mieć instalację do skutecznego odprowadzania spalin i jego wentylacji.
 2. Ssące działanie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych spowodowane jest różnicą ciśnień: chłodniejszego powietrza z zewnątrz i cieplejszego, lżejszego powietrza z wewnątrz budynku.
 3. Nowoczesne systemy kominowe powinny charakteryzować się:
  • odpornością na działanie skraplającego się kondensatu,
  • odpornością na ewentualny pożar sadzy,
  • szczelnością, zapewniającą prawidłowy ciąg i bezpieczeństwo użytkowników.
 4. Minimalna średnica wewnętrzna przewodu komina nie może być mniejsza niż 140 mm (nie dotyczy kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania).
 5. Zaleca się wykonywanie kominów z kołowym przekrojem kanałów dymowych i spalinowych, gdyż charakteryzują się mniejszym oporem tarcia przy przechodzeniu gazów. Zaletą kanałów o takim przekroju jest również wyższa skuteczność ich okresowego czyszczenia.
 6. Przekroje komina powinny być dostosowane do jego wysokości, mocy i rodzaju kotła oraz rodzaju używanego paliwa.
 7. Wyloty kanałów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. W tym celu na dachu należy wykonać stałe dojścia do kominów.
 8. Należy zadbać, by drzwiczki wyczystkowe znalazły się w miejscu dogodnym do usuwania zanieczyszczeń z komina a ich odległość od najbliższych materiałów łatwopalnych powinna wynosić minimum 30 cm. Gdy zajdzie konieczność zastosowania dodatkowych drzwiczek wyczystkowych nad trójnikiem spalinowym (np. na strychu), podłogę z materiałów łatwopalnych należy przykryć materiałem niepalnym (np. blachą, kamieniem lub płytką ceramiczną). W przypadku znacznej wysokości komina ponad dachem lub dużego spadku dachu, bardzo praktycznym rozwiązaniem jest montaż dodatkowej wyczystki ok. 100 cm ponad dachem.

UWAGA! Montaż dodatkowej wyczystki należy uzgodnić z zakładem kominiarskim.

© Brata Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk